กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาผนังสลายพลังงานแบบวิสโคอิลาสติก Download Download PDF