กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การปรับปรุงการออกแบบระบบประกอบอาคารบนพื้นฐานแบบจำลองสารสนเทศอาคารโดย การประยุกต์ใช้การออกแบบเชิงพารามิเตอร์ Download Download PDF