กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาผลกระทบต่อพฤติกรรมการทรุดตัวของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯเนื่องจากวงจรการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอันเนื่องมาจากการใช้งานเสาเข็มพลังงาน Download Download PDF