กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศและความจริงเสริม ในการตรวจสอบงานโครงสร้างหลังคา Download Download PDF