กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาผลิตภาพในงานก่อสร้างของงานพื้นคอนกรีตอัดแรงประเภทอาคารสูง Download Download PDF