กลับไปที่รายละเอียดของบทความ เปรียบเทียบการรังวัดเพื่อคำนวณปริมาตรด้วยเครื่องเลเซอร์สแกนภาคพื้นดิน และอากาศยานไร้คนขับในพื้นที่เหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง Download Download PDF