กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาคุณสมบัติของมวลรวมที่ปรับปรุงด้วยซีเมนต์พอลิเมอร์สำหรับงานทาง Download Download PDF