กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การลดปัญหาจราจรติดขัดบนทางหลวงหมายเลข 3242 (ถนนเอกชัย) Download Download PDF