กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การหาแรงพลวัตรจากการไหลในทางน้ำเปิดที่กระทำต่อวัตถุรูปทรงกระบอกที่มีรูปตัดต่างๆ กัน Download Download PDF