[1]
สุดใจเ., ประอ้ายส., อินสุขน., ธนะวงศ์ข., และ เกี๋ยงคำธ., “แบบจำลองความสัมพันธ์สำหรับพฤติกรรมของผิวสัมผัสระหว่างทรายกับโครงสร้างผิวเรียบ”, ncce25, ปี 25, น. GTE48, ก.ค. 2020.