[1]
จอยนอกก., ชมพูวงศ์ข., เดชพันธ์ช., เดชพันธ์ศ., ห่านจิตสุวรรณ์ส., และ ภูเงินขำธ., “การศึกษาเบื้องต้นของผงอัลคาไล”, ncce25, ปี 25, น. MAT29, ก.ค. 2020.