[1]
น้อยเรือนธ., ตาจุมปาพ., และ จันทร์เทพภ., “การศึกษาพฤติกรรมของคนเดินเท้าบริเวณทางข้ามที่มีสัญญาณไฟ: กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่”, ncce25, ปี 25, น. TRL37, ก.ค. 2020.