[1]
บุญกระพือน., เผือกพิพัฒน์พ., และ มหาชิโนรสน., “การศึกษาอัตราการให้บริการสูงสุด สำหรับหรับช่องเก็บค่าผ่านทางรถบรรทุก ในระบบระบบเปิด และระบบปิด”, ncce25, ปี 25, น. TRL48, ก.ค. 2020.