[1]
อุ่นมงคลมิตรส., โรจนวิภาตอ., และ แจ่มสว่างพ., “การทำนายค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านของน้ำในดินลูกรังบดอัด”, ncce25, ปี 25, น. GTE33, ก.ค. 2020.