[1]
พวงประโคนพ., ปัญญาพ., บุญทาแ., และ เซ็งสาเมาะซ., “การศึกษาค่าเวลาสูญเสียเริ่มต้นและระยะห่างของเวลาระหว่างรถยนต์อิ่มตัวบริเวณทางแยกสัญญาณไฟที่มีและไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์นับเวลาถอยหลังประกอบสัญญาณไฟ”, ncce25, ปี 25, น. TRL31, ก.ค. 2020.