[1]
รู้หลักธ., สว่างสุรีย์อ., สวัสดิ์พานิชอ., และ อนุเวชศิริเกียรติเ., “การศึกษาติดตามคันทางดินมวลเบา Air Foam Mixed Stabilized Soil หลังเปิดใช้งานนานกว่า 12 ปี”, ncce25, ปี 25, น. GTE27, ก.ค. 2020.