[1]
เพชรนุ้ยจ., คงมากณ., เรียงสมบูรณ์ณ., น้อยท่าทองภ., และ วงษาส., “การศึกษาด้านแหล่งน้ำเพื่อการจัดการความเสี่ยงน้ำท่วมของลุ่มน้ำปิง และน่านเชิงกลยุทธ์”, ncce25, ปี 25, น. WRE08, ก.ค. 2020.