[1]
ปรีชาศิลป์น., วรรธนะภูติบ., และ โชติสังกาศอ., “อิทธิพลของการเสื่อมสภาพต่อกำลังรับแรงเฉือนของหินทรายแป้งและเสถียรภาพเชิงลาด”, ncce25, ปี 25, น. GTE16, ก.ค. 2020.