[1]
สุมะนัสชัยอ. และ ก้องกิจกุลว., “ผลกระทบของกำลังรับแรงดึงสูงสุดและระยะห่างระหว่างชั้นของตาข่ายเสริมกำลังแบบสองทิศทางที่มีต่อกำลังอัดและการเสียรูปของทรายเสริมกำลัง”, ncce25, ปี 25, น. GTE07, ก.ค. 2020.