ชมภูเขียววรรธณพล, และ ใจยงค์อมรชัย. 2020. “กระบวนการคัดเลือกผู้รับเหมาสำหรับโครงการก่อสร้างแท่นขุดเจาะก๊าซน้ำมัน”. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25 25 (กรกฎาคม), CEM43. https://conference.thaince.org/index.php/ncce25/article/view/705.