สมสุขฑีรยุทธ, และ ผึ้งไผ่งามบุญชัย. 2020. “การประเมินเสถียรภาพอิลาสติกคาที่มีความยาวส่วนโค้งแปรเปลี่ยนได้แบบปลายยึดแน่นโดยอาศัยแรงภายนอก: ผลเชิงทฤษฎีและการทดลอง”. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25 25 (กรกฎาคม), STR28. https://conference.thaince.org/index.php/ncce25/article/view/67.