ทานาทินกร, และ ยิ้มศิริสยาม. 2020. “ความแม่นยำของกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มจากการคำนวณ”. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25 25 (กรกฎาคม), GTE38. https://conference.thaince.org/index.php/ncce25/article/view/610.