ปรีชาศิลป์นวัต, วรรธนะภูติบารเมศ, และ โชติสังกาศอภินิติ. 2020. “อิทธิพลของการเสื่อมสภาพต่อกำลังรับแรงเฉือนของหินทรายแป้งและเสถียรภาพเชิงลาด”. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25 25 (กรกฎาคม), GTE16. https://conference.thaince.org/index.php/ncce25/article/view/210.