แสงอาทิตย์ส.; ดาขวาร.; ศีลธรรมพิทักษ์ศ.; ธิมาว.; น้อยนรินทร์ภ.; กัญหาณ. การศึกษาเชิงทดสอบคอนกรีตเสริม FRP rebars ภายใต้แรงอัดในแนวแกน. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25, v. 25, p. STR01, 9 ก.ค. 2020.