อุ่นมงคลมิตรส.; โรจนวิภาตอ.; แจ่มสว่างพ. การทำนายค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านของน้ำในดินลูกรังบดอัด. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25, v. 25, p. GTE33, 9 ก.ค. 2020.