ประสมทรัพย์ว.; ถิรกุลโตมรต.; ทอดสูงเนินธ.; จันทะลุนศ.; เอ็นดูภ. การประมาณค่าปริมาณพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยข้อมูลแบบจำลองภูมิประเทศเชิงตัวเลข จากอากาศยานไร้คนขับ. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25, v. 25, p. SGI22, 8 ก.ค. 2020.