รู้หลักธ.; สว่างสุรีย์อ.; สวัสดิ์พานิชอ.; อนุเวชศิริเกียรติเ. การศึกษาติดตามคันทางดินมวลเบา Air Foam Mixed Stabilized Soil หลังเปิดใช้งานนานกว่า 12 ปี. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25, v. 25, p. GTE27, 9 ก.ค. 2020.