เพชรนุ้ยจ.; คงมากณ.; เรียงสมบูรณ์ณ.; น้อยท่าทองภ.; วงษาส. การศึกษาด้านแหล่งน้ำเพื่อการจัดการความเสี่ยงน้ำท่วมของลุ่มน้ำปิง และน่านเชิงกลยุทธ์. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25, v. 25, p. WRE08, 8 ก.ค. 2020.