ปรีชาศิลป์น.; วรรธนะภูติบ.; โชติสังกาศอ. อิทธิพลของการเสื่อมสภาพต่อกำลังรับแรงเฉือนของหินทรายแป้งและเสถียรภาพเชิงลาด. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25, v. 25, p. GTE16, 9 ก.ค. 2020.