หาดแก้วไ.; นุสิทธิ์ก.; แตะกระโทกท.; จิตเสงี่ยมพ. คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินซีเมนต์ผสมยางพาราและดินซีเมนต์ผสมยางสไตรีนอะคริลิค. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25, v. 25, p. GTE08, 8 ก.ค. 2020.