(1)
จอยนอกก.; ชมพูวงศ์ข.; เดชพันธ์ช.; เดชพันธ์ศ.; ห่านจิตสุวรรณ์ส.; ภูเงินขำธ. การศึกษาเบื้องต้นของผงอัลคาไล. ncce25 2020, 25, MAT29.