(1)
สมสุขฑ.; ผึ้งไผ่งามบ. การประเมินเสถียรภาพอิลาสติกคาที่มีความยาวส่วนโค้งแปรเปลี่ยนได้แบบปลายยึดแน่นโดยอาศัยแรงภายนอก: ผลเชิงทฤษฎีและการทดลอง. ncce25 2020, 25, STR28.