(1)
บุญกระพือน.; เผือกพิพัฒน์พ.; มหาชิโนรสน. การศึกษาอัตราการให้บริการสูงสุด สำหรับหรับช่องเก็บค่าผ่านทางรถบรรทุก ในระบบระบบเปิด และระบบปิด. ncce25 2020, 25, TRL48.