(1)
อุ่นมงคลมิตรส.; โรจนวิภาตอ.; แจ่มสว่างพ. การทำนายค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านของน้ำในดินลูกรังบดอัด. ncce25 2020, 25, GTE33.