(1)
กันเงินส.; เศรษฐบุปผาเ. การวิเคราะห์การยกตัวของถนนผิวคอนกรีตจากผลการทดสอบศักยภาพในการบวมตัวของดิน. ncce25 2020, 25, GTE31.