(1)
รักษาศิลธ.; ชมชื่นป.; สีมาวุธพ. ผลกระทบของการเยื้องศูนย์ของคานต่อพฤติกรรมของรอยต่อระหว่างคานเหล็กกล่องกลวง กับเสาเหล็กกล่องกลวงกรอกคอนกรีต. ncce25 2020, 25, STR14.