(1)
พักดีเ.; บรรจงเกลี้ยงเ.; นุเสนพ.; แก้วโมราเจริญ ม. การวิเคราะห์แนวทางการตรวจรับแบบจำลองสารสนเทศอาคาร สำหรับงานก่อสร้างอาคารมหาวิทยาลัย. ncce25 2020, 25, CEM10.