(1)
ปรีชาศิลป์น.; วรรธนะภูติบ.; โชติสังกาศอ. อิทธิพลของการเสื่อมสภาพต่อกำลังรับแรงเฉือนของหินทรายแป้งและเสถียรภาพเชิงลาด. ncce25 2020, 25, GTE16.