(1)
สุยะหลานน.; ชมชื่นป. พฤติกรรมการดัดของคานเหล็กกล่องกลวงที่มีการเติมคอนกรีตบางส่วน. ncce25 2020, 25, STR07.