(1)
คีรีมาศทองม.; พิชยาพันธ์ป.; กรประเสริฐน. การประเมินระยะเวลาการใช้บริการของจุดตรวจค้นทางเข้าอาคารท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ระหว่างสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์ปกติใหม่. ncce25 2020, 25, TRL06.