(1)
หาดแก้วไ.; นุสิทธิ์ก.; แตะกระโทกท.; จิตเสงี่ยมพ. คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินซีเมนต์ผสมยางพาราและดินซีเมนต์ผสมยางสไตรีนอะคริลิค. ncce25 2020, 25, GTE08.