(1)
สุมะนัสชัยอ.; ก้องกิจกุลว. ผลกระทบของกำลังรับแรงดึงสูงสุดและระยะห่างระหว่างชั้นของตาข่ายเสริมกำลังแบบสองทิศทางที่มีต่อกำลังอัดและการเสียรูปของทรายเสริมกำลัง. ncce25 2020, 25, GTE07.