[1]
จอยนอกก., ชมพูวงศ์ข., เดชพันธ์ช., เดชพันธ์ศ., ห่านจิตสุวรรณ์ส. และ ภูเงินขำธ. 2020. การศึกษาเบื้องต้นของผงอัลคาไล. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25. 25, (ก.ค. 2020), MAT29.