[1]
รู้หลักธ., สว่างสุรีย์อ., สวัสดิ์พานิชอ. และ อนุเวชศิริเกียรติเ. 2020. การศึกษาติดตามคันทางดินมวลเบา Air Foam Mixed Stabilized Soil หลังเปิดใช้งานนานกว่า 12 ปี. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25. 25, (ก.ค. 2020), GTE27.