กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พฤติกรรมของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่ถูกโอบรัดด้วยสายรัดเหล็กแบบให้แรง Download Download PDF