กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพิจารณาคัดเลือกวัสดุแอสฟัลต์เชื่อมประสานสำหรับงานผิวทางบนทางพิเศษ Download Download PDF