กลับไปที่รายละเอียดของบทความ Investigation of Shoreline Change in Phan Thiet Bay, Binh Thuan, Vietnam Download Download PDF