กลับไปที่รายละเอียดของบทความ Standup time estimation of undercut moist sand slope using numerical simulation Download Download PDF