กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การกำหนดระยะถอยร่นชายฝั่งทะเล กรณีศึกษา: หาดชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา Download Download PDF