กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้เศษยางรถยนต์เก่าเป็นวัสดุตัวกลางในชั้นระบายน้ำของระบบชั้นกันซึม Download Download PDF